Партнер "Interclass" місто Харків
  • 23 августа, 47 (Книголенд)
  • Деревянко, 1 (зупинка Новопрудна, бiля АТБ)
Victoria's School
В нашому освiтньому центрi працюють викладачi iз багаторiчним досвiдом роботи в школах або вищих начальних закладах.
Ми постiйно спiвпрацюємо iз носiями англiйської мови, сертифiкованими викладачами, якi також викладають в нашому центрi.
Нашi викладачi та учнi мають змогу приймати участь у мiжнародних стажуваннях та пiдвищувати квалiфiкацiю.
Нашими партнерами є кафедри iноземних мов та лiнгвiстики, кафедри мiжнародних вiдносин унiверситету iм. Каразiна, педагогiчного та полiтехнiчного унiверситетiв.
Матросова Вiкторiя Олександрiвна.
Керівник центру
Досвiд роботи з 1991 року, лiнгвiст та мовознавець, кандидат наук, професор.