Методика навчання

Працівниками ОЦ «Інтерклас» розроблена власна методика навчання англійської мови. Наша методика базується на сучасних принципах оволодіння знаннями і спрямована на вирішення проблем, які виникають у вчителів і учнів.

Проблема

Рішення

Складно оволодіти мовним матеріалом  Iнформація подається в різнокольорових схемах і фреймах, які допомагають «вбудувати» інформацію в мову учня.
Учням важко говорити та вірно будувати фрази на англійській мові. У побудові схем застосовуються синтаксичні принципи, які дозволяють створювати велику кількість правильних англійських фраз.
Учні погано пам’ятають вивчений матеріал. Спеціальні тематичні таблиці дозволяють швидко відновити матеріал і полегшують повторення. Підручники також побудовані на постійному поверненні до вивченого раніше матеріалу.
 Учні втомлюються, їм не цікаво на заняттях. Замість класичних завдань ми пропонуємо завдання спрямовані на розвиток мислення.
Підготовка до складання міжнародних іспитів. Елементи завдань міжнародних іспитів застосовуються на всіх етапах навчання.