Рівень 9

На кінець навчання в групі «Англійська мова. Рівень 9» учні повинні вміти:


  Аудіювання:

 • розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);
 • розуміють основний зміст текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;
 • вибирають необхідну інформацію з прослуханого.
 • Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.
 • Монологічне мовлення :

 • висловлюються відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;
 • описують об’єкти повсякденного оточення, події й види діяльності, в яких учень бере участь;
 • розповідають про повсякденне життя, про минулу діяльність, про плани на майбутнє, дотримуючись нормативного мовлення;
 • передають зміст книжки/фільму/ вистави тощо, висловлюючи своє ставлення/враження. Обсяг висловлювання — не менше 24 речень.
 • Діалогічне мовлення:

 • спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;
 • ведуть бесіду з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках тематики, визначеної програмою;
 • розширюють запропоновану співбесідником тему розмови, переходять на іншу тему;
 • адекватно поводяться у комунiкативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови;
 • використовують міміку та жести.
 • Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому за попередні роки вивчення мови, і відповідає цілям, завданням, умовам спілкування в межах програмної тематики.
 • Висловлювання кожного — не менше 13 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

  Читання:

 • читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;
 • знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);
 • переглядають текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання. Обсяг — не менше 1100 друкованих знаків.
 • Письмо:

 • заповнюють анкету тощо;
 • пишуть поздоровлення, запрошення, оголошення;
 • пишуть записку-повідомлення для друга / члена сім’ї;
 • пишуть лист- повiдомлення у формі розповіді/ опису, висловлюючи свої враження, думки.Обсяг — не менше 22 речень.