Рівень 6

На кінець навчання в групі «Англійська мова. Рівень 6» учні повинні вміти:


  Аудіювання:

 • розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);
 • розуміють основний зміст короткого повідомлення;
 • розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі.
 • Монологічне мовлення :

 • логічно і послідовно, відповідно до навчальної ситуації роблять розгорнуте повідомлення в межах тематики, визначеної програмою;
 • передають зміст прочитаного або почутого у формі розповіді, опису;
 • дають оцінку прочитаному або почутому;
 • роблять підготовлене повiдомлення, самостійно добираючи матеріал і використовуючи додаткові відомості. Обсяг висловлювання — не менше 14 речень.
 • Діалогічне мовлення:

 • спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;
 • беруть участь у діалозі, обмінюючись інформацією на основі прочитаного, почутого, побаченого, висловлюючи при цьому свою думку.
 • Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цілям, завданням у межах програмної тематики. Висловлення кожного — не менше 9 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.
 • Читання:

 • читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;
 • знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі). Обсяг — не менше 600 друкованих знаків.
 • Письмо:

 • письмово передають інформацію адекватно цiлям, завданням спілкування, правильно оформлюючи повiдомлення залежно від його форми; описують предмет, особу, події, явища, об’єкти (в межах 14 речень).