Рівень 5

На кінець навчання в групі «Англійська мова. Рівень 5» учні повинні вміти:


  Аудіювання:

 • розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);
 • розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі;
 • розуміють основний зміст короткого повідомлення.
 • Монологічне мовлення :

 • логічно будують висловлювання за змістом почутого, побаченого, прочитаного, використовуючи при цьому прості зв’язні речення;
 • описують події, явища, об’єкти, людей, тварин;
 • висловлюють своє ставлення до предметів, осіб тощо;
 • дають свою оцінку явищам, подіям тощо;
 • характеризують персонаж казки, мультфільму, оповідання тощо;
 • роблять коротку тематичну презентацію;
 • роблять зв’язні повідомлення про свою/чиюсь діяльність, використовуючи набутий мовний матеріал адекватно до тем спілкування. Обсяг висловлювання — не менше 12 речень.
 • Діалогічне мовлення:

 • спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;
 • беруть участь у діалозі, обмінюючись інформацією, висловлюючи свою думку, враження, ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій;
 • під час спілкування демонструють володіння мовним та мовленнєвим матеріалом, набутим протягом попередніх років. Висловлення кожного — не менше 8 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.
 • Читання:

 • читають (з повним розумінням) короткі, прості тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;
 • знаходять основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);
 • розуміють зміст листів, листівок особистого характеру. Обсяг — не менше 500 друкованих знаків.
 • Письмо:

 • підтримують писемне спілкування із реальним або уявним другом по листуванню; пишуть на слух до 12 речень;
 • описують предмет, особу, події, явища, об’єкти (в межах 12 речень).