Рівень 4

На кінець навчання в групі «Англійська мова. Рівень 4» учні повинні вміти:


  Аудіювання:

 • розуміють чіткі вказівки, прохання тощо, щоб задовольнити конкретні потреби, якщо мовлення достатньо чітке й повільне;
 • розуміють основний зміст короткого повідомлення;
 • розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі.
 • Монологічне мовлення :

 • зв’язно описують місце, явище, об’єкт, подію;
 • будують висловлювання з опорою на текст, ключові слова, серію малюнків тощо;
 • передають зміст почутого, побаченого, прочитаного;
 • роблять послідовний виклад минулих подій;
 • повідомляють про повсякденну діяльність учня (вдома, у школі, в позаурочний час);
 • розповідають про певні події в особистому житті — своєму, своєї сім’ї, друзів. Обсяг висловлювання — не менше 10 речень.
 • Діалогічне мовлення:

 • спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;
 • відповідають на запитання щодо особистого життя (питання звучать чітко й у дещо сповільненому темпі);
 • роблять пропозиції, використовуючи репліки спонукального характеру;
 • реагують на пропозиції, твердження тощо;
 • обмінюються інформацією;
 • під час спілкування демонструють володіння мовним та мовленнєвим матерiалом, набутим у попередні роки. Висловлення кожного — не менше 7 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.
 • Читання:

 • читають вголос і про себе (з повним розумінням) короткі тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі;
 • знаходять основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);
 • розуміють зміст листів, листівок особистого характеру. Обсяг — не менше 400 друкованих знаків.
 • Письмо:

 • пишуть особистого листа з опорою на зразок;
 • пишуть короткі записки чи повідомлення з метою задоволення побутових повсякденних потреб;
 • пишуть на слух до 10 речень.