Рівень 3

На кінець навчання в групі «Англійська мова. Рівень 3» учні повинні вміти:


  Аудіювання:

 • розуміють мовлення в дещо уповільненому темпі, ретельно артикульоване, з довгими паузами;
 • розуміють інструкції, прості вказівки;
 • розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному мовному матеріалі;
 • розуміють запитання та інструкції, сформульовані ретельно і повільно.
 • Монологічне мовлення :

 • роблять короткі повідомлення про повсякденні й минулі дії, події;
 • роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
 • коментують зображене на малюнку або фото;
 • описують свій клас, кімнату, ігри і забави, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин;
 • порівнюють особи, предмети відносно певної ознаки;
 • висловлюють своє ставлення до об’єктів, явищ, подій;
 • висловлюють певні емоції;
 • спонукають до дії (закликати, запропонувати, наказати);
 • використовують позамовні засоби (жести, міміку). Обсяг висловлювання – не менше 8 речень.
 • Діалогічне мовлення:

 • розуміють і реагують на повсякденні вирази, спрямовані на задоволення потреб конкретного типу відповідно до ситуацій спілкування;
 • ініціюють і закінчують діалог;
 • підтримують спілкування, використовуючи діалоги різних типів;
 • беруть участь у розмові на прості та звичні теми, використовуючи при цьому всі види запитань;
 • використовують стягнені форми, характерні для діалогічного мовлення;
 • емоційно забарвлюють діалог, використовуючи відповідну інтонацію, жести, міміку, вигуки, Висловлення кожного — не менше 6 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.
 • Читання:

 • читають вголос та про себе з повним розумінням короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
 • розуміють основний зміст різнопланових текстів;
 • читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки. Обсяг — не менше 300 друкованих знаків.
 • Письмо:

 • пишуть слова, словосполучення, речення; оформляють лист, листівку-вiтання; описують свій клас, кімнату, ігри, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин; пишуть на слух до 8 речень.