Рівень 2

На кінець навчання в групі «Англійська мова. Рівень 2» учні повинні вміти:


  Аудіювання:

 • реагують на запитання, які вимагають відповідей “так/ні” чи інших простих відповідей;
 • розуміють мовлення вчителя у повільному темпі, з довгими паузами, підтверджені невербальними засобами;
 • розуміють інструкції, сформульовані ретельно та повільно на вербальному та невербальному рівні;
 • розуміють діалогічне мовлення в достатньо повільному темпі з довгими паузами та чіткою інтонацією;
 • розуміють основні ідеї віршованого чи писемного тексту, який звучить у повільному темпі за підтримкою невербальних засобів. Текст побудований на засвоєному матеріалі .
 • Монологічне мовлення :

 • описують місце (помешкання, клас), явище (погода, свято), об’єкт (людина, сім’я, іграшки, предмети шкільного вжитку, тварини);
 • роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
 • висловлюють вдячність, задоволення, спонукання;
 • повідомляють про виконання повсякденних дій та дій, що відбуваються в момент мовлення, в межах засвоєного мовного матеріалу та адекватно до тем спілкування;
 • спонукають до виконання дії (наказують, пропонують тощо);
 • вказують час дії (день, місяць, пору року);
 • коментують свої дії та дії інших людей. Обсяг висловлювання — не менше 6 речень.
 • Діалогічне мовлення:

 • ставлять загальні та спеціальні запитання;
 • відповідають на них згідно з мовним матеріалом і відповідно до ситуації спілкування;
 • підтримують елементарне спілкування у межах мікродіалогів етикетного характеру;
 • висловлюють пропозицію та відповідають на чиюсь пропозицію згодою/незгодою;
 • висловлюють твердження і відповiдають на чиєсь твердження схваленням/несхваленням;
 • реагують на чіткі репліки вчителя, пред’явлені у відносно уповільненому темпі;
 • звертаються з проханням повторити фразу/слово або за роз’ясненням незрозумілого;
 • використовують стягнені форми, жести і міміку.
 • Висловлення кожного співрозмовника — не менше 6 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні
 • Читання:

 • знають алфавіт та основні звукобуквені зв’язки;
 • читають уголос та про себе з повним розумінням короткі прості тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
 • читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки. Обсяг — не менше 200 друкованих знаків.
 • Письмо:

 • пишуть слова, словосполучення, короткі речення; пишуть адресу;
 • оформляють лист, листівку-вiтання; описують помешкання, погоду, свято, сім’ю, людину;
 • пишуть на слух до 6 речень.