Рівень 1

На кінець навчання в групі «Англійська мова. Рівень 1» учні повинні вміти:


  Аудіювання:

 • розрізняють загальновживані слова, які проговорюються дуже повільно, з високою якістю артикуляції та підтверджуються невербальними засобами;
 • реагують невербально на запитання, які вимагають простих відповідей;
 • демонструють розуміння ключових слів у висловленні, які проговорюються дуже повільно та з довгими паузами;
 • розрізняють мовлення головних дійових осіб простих коротких оповідань, які промовляються ретельно, повільно, за допомогою наочності та інших засобів;
 • розуміють короткі прості вказівки, сформульовані повільно;
 • розуміють основну ідею адаптованого аудіо/відеозапису.
 •  

  Монологічне мовлення :

 • представляють себе, своїх друзів, батьків, продукуючи прості, здебільшого ізольовані речення;
 • дають елементарні інструкції;
 • повідомляють про місцезнаходження предмета;
 • описують предмет шкільного вжитку, іграшку, тварину, погоду (називають їх, говорять, які вони (великі, маленькі тощо);
 • роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
 • повідомляють про здатність виконувати певні дії учнем чи іншими особами. Обсяг висловлювання — не менше 4 речень.
 •  

  Діалогічне мовлення:

 • ставлять загальні та нескладні спеціальні питання;
 • відповідають на них згідно з мовним матеріалом і ситуацією спілкування;
 • реагують на прості, в дещо уповільненому темпі, репліки вчителя і однокласників;
 • обмінюються репліками на рівні мікродіалогу. Висловлення кожного — не менше 4 реплік
 •  

  Читання:

 • знають букви алфавіту;
 • читають про себе та вголос і розуміють слова, словосполучення, речення, тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовлені. Обсяг — не менше 150 друкованих знаків.
 •  

  Письмо:

 • за зразком відтворюють графічний образ букв, слів, словосполучень, речень;
 • самостійно описують предмети шкільного вжитку, іграшку, тварину, описують себе, своїх друзів, батьків. Обсяг — не менше 4 речень