Рівні навчання

А1

Здатність розуміти і вживати загальновідомі побутові вирази і прості речення, спрямовані на задоволення конкретних потреб. Уміння представити себе й інших, поставити питання іншим людям щодо їхньої особи – наприклад, де людина живе, яких людей вона знає, які речі вона має – і відповідати на запитання такого типу. Уміння порозумітися у простих ситуаціях, якщо співрозмовник говорить повільно й чітко і готовий іти назустріч.

А2

Здатність розуміти речення і часто вживані вислови, пов’язані із знайомими сферами, наприклад, інформація по особу і сім’ю, покупки, роботу, близьке оточення. Уміння порозумітися у простих ситуаціях, де йдеться про прямий обмін інформацією стосовно відомих речей. Уміння простими засобами описати власне походження, освіту, безпосереднє оточення і речі першої необхідності.

B1

Здатність розуміти основний зміст, коли вживається зрозуміла загальновживана мова і йдеться про знайомі поняття зі сфер роботи, школи, дозвілля, тощо. Уміння вийти з більшості ситуацій, що трапляються під час поїздок Україною. Уміння просто і зв’язно висловлюватися на знайомі теми і щодо сфери особистих зацікавлень. Уміння робити повідомлення про спогади, події, мрії, надії й цілі з власного життя, давати короткі пояснення й обґрунтування щодо планів і намірів.

B2

Здатність розуміти основний зміст складних текстів на конкретні та абстрактні теми; розуміння фахових дискусій. Уміння порозумітися настільки спонтанно й вільно, щоб вести звичайну розмову з носіями мови без великих зусиль з обох боків. Уміння чітко й деталізовано висловлюватися стосовно широкого спектру тем, формулювати думку щодо актуальних питань, обґрунтовувати недоліки і переваги різних можливостей.